Semináře pro sborovny – matematická gramotnost (32 hodin)

Pořádá BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
Cena:6400 Kč za celé studium Kč
 
Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na základní škole a na konkrétních příkladech zjistí, jak matematika vyučovaná od zkušenosti k pojmu (Hejného metodou) přispívá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji jak žáků, tak učitelů. Vyzkouší si, jak lze v matematice uchopit klíčová aritmetická i geometrická témata tak, aby žáky matematika bavila. Získají podněty, jak prostřednictvím matematiky posunout svou učitelskou roli od dominantního k demokratickému přístupu k žákům, jak zefektivnit komunikaci, jak proměnit vztah mezi učitelem a žáky ve vztah partnerský na základě přirozené autority a vytvořit ve svých třídách tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti.
Kontaktní email:bomerova@centrum.cz
Kontaktní tel.:732209807
Poznámka k ceně:Cyklus seminářů lze hradit z šablon II/2.2 (rozsah 32 hodin) i II/2.1 (rozsah minimálně 16 hodin). Cena je za účastníka, minimální počet je šest účastníků.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Poznámka:Jsme zkušené lektorky, učitelky a spoluautorky učebnic matematiky. Seminář sestavíme školám na míru.