Supervize pedagogické praxe

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha, Středočeský
Cena:2900 Kč za celé studium Kč
 
Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickou i praktickou stránkou supervize a možnostmi jejího využití v pedagogické praxi. Účastníci poznají, jak se dá supervize využít jako nástroj ke zlepšení vlastní práce za účelem zkvalitnění života pedagogů i žáků. V průběhu kurzu se účastníci naučí formulovat téma, zakázku a cíle supervize, reflektovat průběh supervizního setkání a porozumět roli skupiny v tomto procesu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickou i praktickou stránkou supervize a možnostmi jejího využití v pedagogické praxi.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603330793
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času
asistenti pedagoga