Přípravný kurz k Rozšiřujícímu studiu angličtiny – šablony

Pořádá České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Termín:04. 10. 2019 – 17. 01. 2020
Cena:5950 Kč za celé studium Kč
 
Velmi efektivní kurz je určen středně pokročilým zájemcům o Rozšiřující studium angličtiny, jejichž jazykové znalosti nedosahují úrovně B2 podle SERRJ, nebo zájemcům o intenzivnější formu výuky, kteří chtějí dosáhnout výrazného pokroku. Cílem kurzu je posunout jazykové znalosti na úroveň B1-B2, prohloubit a upevnit vědomosti a praktické dovednosti v AJ v psaném
i v mluveném projevu, a zvýšit tak jazykové předpoklady pro přijetí k Rozšiřujícímu studiu angličtiny na MÚVS ČVUT v Praze.
Úspěšné zvládnutí závěrečného testu nahrazuje vstupní pohovor do RS.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je posunout jazykové znalosti na úroveň B1-B2, prohloubit a upevnit vědomosti a praktické dovednosti v AJ v psaném i v mluveném projevu, a zvýšit tak jazykové předpoklady pro přijetí k Rozšiřujícímu studiu angličtiny.
Kontaktní email:jaspex@muvs.cvut.cz
Kontaktní tel.:224355018
Poznámka k ceně:Možné financovat z projektu Šablony MŠMT.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně