Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Jednodenní kurz pro pedagogické pracovníky je zaměřen na bližší charakteristiku multikulturality ve školním prostředí a rozvoj kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga při budování vzdělávacího prostředí vstřícného k žákům z etnických a národnostních menšin. Mezi dílčí témata kurzu patří: Multikulturalita ve školním prostředí, kulturní, etnické a sociální aspekty vzdělávání; předsudky a možnosti jejich ovlivňování; podpůrné mechanismy ve vzdělávání žáků z etnických menšin; zapojení asistentů pedagoga do vzdělávání žáků z etnických menšin.

Rozsah: 8 hodin

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent kurzu: – rozumí základním teoretickým pojmům v oblasti multikulturality ve vzdělávání; – zná kritéria diferenciace skupin žáků dle jejich kulturního a sociálního zázemí; – orientuje se v problematice předsudků a uvědomuje si důležitost preve
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Poznámka k ceně:Kurz je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Účast pro pedagogické pracovníky je zdarma.
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Kurz bude probíhat 9:00 – 16:30.