Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení – využití pro práci s dětmi cizinců

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Představujeme Vám jedinečný kurz, v jehož první části se účastníci zaměří na učení, myšlení a podporu komunikace z pohledu FIE, zároveň na zkušenosti zprostředkovaného učení – teorie, principy, odkazy, pojmy, ukázky výzkumů a literatura.

V druhé části kurzu budou zprostředkovány ukázky, možnosti a cesty využití FIE při učení – práci s dětmi cizinců. Pozornost bude zaměřena na specifika učení cizinců (Vietnam, Ukrajina, Polsko, Anglie), na možná úskalí, ukázky kladení otázek, pomocné věty, učení v souvislosti, učení porovnáváním, různé možnosti na základě toho, jak se každý jedinec učí. Účastníkům budou představeny jednotlivé možnosti využití různých efektivních metod a jejich hodnocení. Kurz se snaží odpovědět na otázku, jak to zařídit, abychom se při učení cizinců obohatili navzájem.
Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky

Doplňující informace:

Cíl akce:Získat přehled a povědomí o FIE a Zkušenosti zprostředkovaného učení (pojmy, teorie, pohled na učení a myšlení) – uvědomit si specifika učení cizinců, konkrétní příklady z praxe – obohatit se o praktické ukázky, možnosti – získat přehled o možnosti vyu
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga