Lidská práva v pedagogické praxi

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Kurz nabídne účastníků koncept lidských práv jako nástroj pro pedagogickou práci. Tento nástroj je možné využít při etickém posuzování pedagogických situací a pro výchovu k občanské odpovědnosti. Důraz bude kladen na porozumění lidským právům jako odpovědi na reálné historické zkušenosti s bezprávím a násilím na různých skupinách lidí. Účastníci kurzu se seznámí s některými aktuálními diskusemi o lidských právech, zejména na čem je zakládat a zda jsou univerzální. Těžištěm kurzu ovšem bude nácvik posuzování situací diskriminace, podpora práv dětí a práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Doplňující informace:

Cíl akce:Získání znalostí o původu a principech lidských práv, uvedení do orientace v problémech diskriminace, participace, empowermentu, nácvik přípravy vzdělávacích aktivit.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Poznámka k ceně:Kurz je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Účast pro pedagogické pracovníky je zdarma.
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Kurz bude probíhat 9:00 – 16:30.