Vietnamské dítě v české škole – jak (ne)řešit jinakost

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Pomocí interaktivních metod a her rozumět termínům kultura a identita a naučí se je vnímat u sebe samotného i žáků ve své třídě,
schopen oprostit se od zavádějící představy kulturních odlišností na základě národnosti, rozlišovat různé příčiny „nestandardního“ chování kulturně odlišných žáků a efektivně je řešit,pomocí rozboru filmu a textů rozumět obvyklým prvkům vietnamské kultury, znát způsoby, jak posílit soudržnost žákovského kolektivu, znát přístupy tzv. komunitní školy jako modelu přátelského a bezpečného školního prostředí.

Doplňující informace:

Cíl akce: Předcházet konfliktům a nedorozuměním ovlivněných kulturními odlišnostmi mezi žáky a mezi učitelem a žákem se zaměřením na děti vietnamského původu. Vytvořit bezpečné prostředí pro žáky s odlišným kulturním zázemím. Posílit solidaritu a porozu
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Poznámka k ceně:Kurz je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Účast pro pedagogické pracovníky je zdarma.
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Kurz bude probíhat 9:00 – 16:30.