Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE – I, 80 hodin

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
 
Kurz Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, FIE – I je vstupním kurzem. Seznámí účastníky s jedinečnou metodou, jejíž hlavní cíl lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek a zvýšit tak mentální možnosti každého člověka. Každý je schopen zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získává.
Tento kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325.

Doplňující informace:

Cíl akce:znalost a pochopení teoretických základů metody Reuvena Feuersteina osvojení si specifického přístupu k výuce dětí (Zkušenosti zprostředkovaného učení) a jeho aplikace nejen při práci s instrumenty metody, ale i v jakékoli jiné interakci s dětmi
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Poznámka k ceně:Kurz je určen pouze pro pedagogické pracovníky a těm je v plné výši hrazen projektem.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Termíny konání: Kurz se uskuteční v osmi po sobě jdoucích dnech, výuka je plánovaná každý den 8:00 – 18:00 na VOŠ Jabok, Praha 2.