Realizace prevence rizikového chování

Pořádá Prevalis, z. s.

Termín:30. 11. 2019 – 01. 12. 2019
Kraj:Praha
 
Vzdělávací program přinese rozvoj odborných znalostí k jednotlivým tématům a získání praktických zkušeností vedení primární prevence ve třídách. Účastník obdrží pro probíraná témata metodické materiály. Témata, na která se zaměříme jsou: 1) Dospívání, partnerství, lidská sexualita 2) HIV / AIDS, pohlavně přenosné nemoci 3) Prevence xenofobního a nenávistného chování.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
Kontaktní email:monika.hacecka@prevalis.org
Akreditace MŠMT:Ano
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení