Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků

Pořádá Prevalis, z. s.

Termín:08. 11. 2019 – 09. 11. 2019
Kraj:Praha
 
Kurz je zaměřen zvládání náročných emocí a metody jejich zpracování na velmi praktických příkladech. Ukáže konkrétní postup, co se musí v našem těle i mysli odehrát, aby došlo ke změně špatného emočního návyku a jak v této změně můžeme podpořit sebe i druhé. Kurz provede účastníky tématem emoční inteligence a jejího rozvoje. Účastníci si projdou několika druhy světových typologií a naučí se, jaký mohou mít dopad na práci s žákem i se sebou samým. Představené metody budou ihned aplikovány na praxi jak v celých třídních kolektivech, tak se jednotlivci. Lektorka: MgA. Irena Swiecicki Lektorka má letité zkušenosti z praxe (proškolila asi 17 000 účastníků po celém světě) a dokáže sdílet řadu užitečných příkladů. Kurz je realizován v rámci vzdělávacího programu Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků, č. akreditace: MSMT-14990/2018-2-587.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
Kontaktní email:monika.hacecka@prevalis.org
Poznámka k ceně:Cena je odlišná v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře.
Akreditace MŠMT:Ano
Cílová skupina:výchovní poradci
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
Poznámka:9:00 – 16:00 prostory Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5