Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
 
Kurz poskytující učitelům vhled do práce OSPOD, jeho kompetencí a limitů. Prozkoumání možností vzájemné spolupráce při podpoře dětí z ohrožených rodin.

Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Poznat, zda Je a Jaká je podoba spolupráce školy a OSPOD.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga