Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
 
Praktický kurz, při kterém se pedagog seznámí se základními principy a metodami zážitkové pedagogiky a její použitelnosti ve výuce, v probírání témat jako jsou: pravidla, odlišnost, tolerance, respekt. Vyzkouší si přípravu jednoduchého programu a jeho uvedení a zhodnocení.

Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit se s pojmem zážitková pedagogika a s jejími možnými podobami.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Poznámka k ceně:Tento kurz je za stanovených podmínek plně hrazen pedagogům projektem MHMP.
Poznámka:Kurz se bude konat v prostorách VOŠ Jabok, od 9:00 do 16:30.