S knihou po škole – Školní čtenářský klub

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
 
Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet postupy používané v čtenářských klubech, seznámit se s vhodnou literaturou a naplánovat si první kroky v realizaci této volnočasové aktivity – vybudování zázemí klubu jako čtenářsky podnětného místa ve škole, výběr vhodné literatury, zakomponování tří základních pilířů metodiky čtenářských klubů k rozvoji čtenářství do plánování schůzek, implementaci základních forem práce s knihou do náplně volnočasové aktivity.Seznámí se také s praktickými zkušenostmi učitelů se zakládáním, organizací i odborným vedením čtenářských klubů. V průběhu celého kurzu účastníkům nabízíme e-mailovou a skypovou konzultaci.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení se s principy čtenářského klubu, představení metodiky práce čtenářských klubů, včetně oblastí čtenářské gramotnosti, které lze ve čtenářských klubech cíleně rozvíjet.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Poznámka k ceně:Tento kurz je za stanovených podmínek plně hrazen pedagogům projektem MHMP.
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Rozsah výuky je 16 hodin. Harmonogram bude ještě upřesněn. Zatím předpokládáme pro oba dny výuku od 9:00 do 16:30.