Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč

Storno vyhledávacího filtru

Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Životní pohoda učitelů aneb wellbeing v praxi Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání 2500 Kč za seminář
Komunikace pedagog – rodič žáka Jihomoravský Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání 2500 Kč za seminář
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání 2500 Kč za seminář
Studium k výkonu specializovaných činností – Koordinace v oblasti ICT Jihomoravský Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání 25000 Kč za celé studium
Pedagogická diagnostika a formativní hodnocení pro učitele Jihomoravský Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání 1950 Kč za seminář
Stres v pedagogické profesi a prevence syndromu vyhoření učitele Jihomoravský Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání 1950 Kč za seminář
Formativní hodnocení Akredika o.p.s.
Umím se postarat: workshop pro studenty SŠ a žáky 2. stupně ZŠ Praha Cesta domů 1800 Kč za seminář
Využití microsoft 365 v ne/pedagogickém prostředí Akredika o.p.s.
Povídání o konci života: workshop pro žáky 1. stupně ZŠ Praha Cesta domů 1500 Kč za seminář
Time management a práce s cíli pro pedagogy Akredika o.p.s.
Inovativní a digitální metody v interaktivním vzdělávání Akredika o.p.s.
Emoční inteligence ve vzdělání Akredika o.p.s.
Zážitková první pomoc nejen pro děti a pedagogy Akredika o.p.s.
Moje energie a duševní pohoda, prevence syndromu vyhoření Akredika o.p.s.
Sebepoškozování, Úvod do problematiky sociálně patologických jevů – syndromu CAN Akredika o.p.s.
Kreativní techniky pro oživení výuky a rozvoj kreativity žáků Akredika o.p.s.
IKIGAI: smysl a motivace v učitelské profesi Akredika o.p.s.
Koučovací techniky pro podporu osobního rozvoje učitelů a žáků Akredika o.p.s.
Využití microsoft 365 v ne/pedagogickém prostředí Akredika o.p.s. Cena bude upřesněna
1….15 16 17 18 19 20 21 
Položek celkem: 408 (strana 20/21)