Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole Praha INFRA, s.r.o. 20. 03. 20 1390 Kč za seminář
Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce na ZŠ a SŠ I. – 16 hodin Celá ČR Contexta s.r.o. – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum 20. 03. 20 ~ 21. 03. 20 4700 Kč za seminář
Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole Jihomoravský INFRA, s.r.o. 20. 03. 20 1390
Role učitele při podpoře rozvoje řeči Jihomoravský INFRA, s.r.o. 20. 03. 20 1390
„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů Moravskoslezský Zřetel, s.r.o. 19. 03. 20 1490 Kč za seminář
Zážitkové techniky protidrogové prevence Praha Zřetel, s.r.o. 19. 03. 20 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků a studentů Ústecký Zřetel, s.r.o. 19. 03. 20 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, počáteční psaní) s možností využití online aplikace Včelka v Praze Celá ČR Levebee 19. 03. 20 2000 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Základy koučovacího přístupu pro pedagogy Jihočeský Zřetel, s.r.o. 19. 03. 20 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka Plzeňský Zřetel, s.r.o. 19. 03. 20 1490 Kč za seminář
Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou Celá ČR H-mat, o.p.s. 19. 03. 20 ~ 27. 03. 20 2200 Kč za seminář
Hry na školy v přírodě a pobytové akce Jihočeský Zřetel, s.r.o. 18. 03. 20 1490 Kč za seminář
Výtvarná výchova v nestandardním pojetí pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Moravskoslezský Zřetel, s.r.o. 18. 03. 20 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů Olomoucký Zřetel, s.r.o. 18. 03. 20 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Vedení třídnických hodin Ústecký Zřetel, s.r.o. 18. 03. 20 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Čtenářská pregramotnost Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 18. 03. 20 1490 Kč za seminář
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu Praha INFRA, s.r.o. 18. 03. 20 1390 Kč za celé studium
„ŠABLONA“ – Nové metody práce učitele – aktivizující formy výuky na ZŠ a SŠ Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 17. 03. 20 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy Pardubický Zřetel, s.r.o. 17. 03. 20 1490 Kč za seminář
Výtvarné činnosti pro děti do tří let Olomoucký Zřetel, s.r.o. 17. 03. 20 990 Kč za seminář
1….13 14 15 16 17 18 19 20 ….44
Položek celkem: 861 (strana 18/44)