Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Výchovný styl, mezilidské vztahy, komunikace (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Pedagogický konstruktivismus v praxi II. (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Pedagogický konstruktivismus v praxi III. (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Příprava třídních učitelů (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
DUMy snadno a rychle (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Rozvoj mentorských dovedností (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání ve středních školách (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v SŠ (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Vedení třídních schůzek (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Společné vzdělávání žáků se SVP (24h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Strategické přístupy Jihočeský DO SVĚTA z.s. 12000 Kč za celé studium
Drogy a závislosti Jihočeský DO SVĚTA z.s. 8000 Kč za celé studium
STUDIUM PRO LOGOPEDICKÉ ASISTENTY Celá ČR INFRA, s.r.o. 6700 Kč za celé studium
Hranice a konflikt Jihočeský DO SVĚTA z.s. 10000 Kč za celé studium
Komunikace s rodiči Jihočeský DO SVĚTA z.s. 10000 Kč za celé studium
Šikana Jihočeský DO SVĚTA z.s. 8000 Kč za celé studium
Společné vzdělávání žáků se SVP (16h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová forma Celá ČR INFRA, s.r.o. 12900 Kč za celé studium
Osobnostně sociální rozvoj – Komunikační dovednosti (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
1….9 10 11 12 13 14 15 16 ….22
Položek celkem: 435 (strana 14/22)