Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Občanský a společenskovědní základ – učitelství pro SŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Technická a informační výchova SŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Anglický jazyk – učitelství pro SŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Pedagogické studium pro vychovatele Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Pedagogické studium pro pedagoga volného času Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Učitelství pro 1. stupeň základních škol (rozšíření kvalifikace z učit. 2. st. ZŠ) Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Anglický jazyk – učitelství pro 1. stupeň ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Informatika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Matematika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Přírodopis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Speciální pedagogika Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
1….5 6 7 8 9 10 11 12 ….18
Položek celkem: 357 (strana 10/18)