Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
„ŠABLONA“ – Osobnostní a sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 24. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání Ústecký Zřetel, s.r.o. 23. 11. 20 1540 Kč za seminář
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 23. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Hudebka nás baví Praha Zřetel, s.r.o. 23. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Genetická metoda čtení a psaní Praha Zřetel, s.r.o. 19. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách Olomoucký Zřetel, s.r.o. 19. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Čtenářská pregramotnost Plzeňský Zřetel, s.r.o. 19. 11. 20 1540 Kč za seminář
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II. Liberecký Zřetel, s.r.o. 18. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Projektová výuka Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 18. 11. 20 1540 Kč za seminář
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ Olomoucký Zřetel, s.r.o. 18. 11. 20 1540 Kč za seminář
Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží Praha Zřetel, s.r.o. 18. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 18. 11. 20 1540 Kč za seminář
Hranice a rituály ve výchově dětí Praha INFRA, s.r.o. 17. 11. 20 1390
„ŠABLONA“ – Jak nezamrznout u tabule – hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 16. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga Zlínský Zřetel, s.r.o. 13. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce Vysočina Zřetel, s.r.o. 13. 11. 20 1540 Kč za seminář
Keramika II. – další techniky a způsoby dekorace Ústecký Zřetel, s.r.o. 12. 11. 20 1290 Kč za seminář
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II. Plzeňský Zřetel, s.r.o. 11. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Poezie pro nejmenší děti – vstup do dětské mysli Praha Zřetel, s.r.o. 11. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 10. 11. 20 1540 Kč za seminář
1 2 3 4 5 7 8 ….27
Položek celkem: 524 (strana 6/27)