Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč

Storno vyhledávacího filtru

Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb INFRA, s.r.o. 1390
Jak individualizovat, když je třída plná dětí INFRA, s.r.o. 1390
Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků INFRA, s.r.o. 1390
Jak nevyhořet INFRA, s.r.o. 1390
Autismus INFRA, s.r.o. 1390
Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ INFRA, s.r.o. 1390
Hranice a rituály ve výchově dětí INFRA, s.r.o. 1390
Čtenářská a informační gramotnost Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za celé studium
Čtenářská gramotnost – metody a formy efektivní práce Celá ČR INFRA, s.r.o. 2790 Kč za celé studium
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za celé studium
Školská legislativa – společné vzdělávání v ZŠ – dle aktuálních změn od 1.1.2020 Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za celé studium
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za celé studium
Time management a stres management Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za celé studium
Matematická gramotnost – metody a formy efektivní práce Celá ČR INFRA, s.r.o. 2790 Kč za celé studium
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Jak nevyhořet Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Sociální klima třídy a role učitele Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
První stupeň podpůrných opatření Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
1….3 4 5 6 7 9 10 ….17
Položek celkem: 324 (strana 8/17)