Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč

Storno vyhledávacího filtru

Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Jak zavádět environmentální výchovu do výuky i života školy? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Co je to formativní hodnocení a v čem spočívá jeho efektivita? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Globální výchova aneb jak zavádět průřezová témata RVP do výuky i do života školy? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – začátečníci Celá ČR Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. 10900
Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – mírně pokročilí, individuální kurz Celá ČR Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. 33600
Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – začátečníci, individuální kurz Celá ČR Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. 33600
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za seminář
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole INFRA, s.r.o. 1390 Kč za seminář
Principy nezraňující komunikace ve škole Celá ČR Člověk v tísni, o.p.s. 1300 Kč za seminář
Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v SŠ (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Vedení třídních schůzek (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Společné vzdělávání žáků se SVP (24h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Úvod do mentoringu (16h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (80h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Rastrová grafika a Adobe Photoshop (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Využití týmové práce žáků (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
Rastrová grafika a Zoner Photo Studio (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
MS PowerPoint pro začátečníky (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s. Cena bude upřesněna
2 3 4 5 6 8 9 ….13
Položek celkem: 242 (strana 7/13)