Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Umělcem v předškolním a mladším školním věku Zlínský Zřetel, s.r.o. 10. 11. 20 990 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Sociálně emoční učení Zřetel, s.r.o. 10. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Osobnostní a sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole Pardubický Zřetel, s.r.o. 10. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Jak nezamrznout u tabule – hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ Ústecký Zřetel, s.r.o. 09. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání Jihočeský Zřetel, s.r.o. 09. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi Pardubický Zřetel, s.r.o. 09. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga Olomoucký Zřetel, s.r.o. 06. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Nadané dítě ve škole a v zájmovém vzdělávání Praha Zřetel, s.r.o. 06. 11. 20 1540 Kč za seminář
Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ (v Plzni) Plzeňský Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre 06. 11. 20 2100 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Sociálně emoční učení Liberecký Zřetel, s.r.o. 05. 11. 20 1540 Kč za seminář
Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách Ústecký Zřetel, s.r.o. 05. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Genetická metoda čtení a psaní Ústecký Zřetel, s.r.o. 05. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Objevte skrytý potenciál – nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky Jihočeský Zřetel, s.r.o. 05. 11. 20 1540 Kč za seminář
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen) Jihočeský Zřetel, s.r.o. 04. 11. 20 1390 Kč za seminář
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II. Olomoucký Zřetel, s.r.o. 04. 11. 20 1540 Kč za seminář
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“ Pardubický Zřetel, s.r.o. 03. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Projektová výuka Ústecký Zřetel, s.r.o. 03. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky Olomoucký Zřetel, s.r.o. 02. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Sociálně emoční učení Praha Zřetel, s.r.o. 02. 11. 20 1540 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti Jihočeský Zřetel, s.r.o. 02. 11. 20 1540 Kč za seminář
2 3 4 5 6 8 9 ….27
Položek celkem: 524 (strana 7/27)