Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP

S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“, jejichž demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících.

„Formy“ DVPP podle zákona o pedagogických pracovnících

Z uvedeného shrnutí je patrné, že DVPP může probíhat i v jiných „formách“ vyhovujících podmínkám školy nebo školského zařízení.

Více informací o DVPP vedoucí ke zvýšení či prohloubení kvalifikace a jejich financování či akreditacích MŠMT získáte na Řízení školy. Zaregistrujte se a po dobu 14 dnů můžete využívat všech výhod této webové aplikace (mimo pokládání vlastních dotazů v poradně).

Zdroj: Redakce Řízení školy