„Jak na ně? aneb Práce s pravidly a sankcemi”

Pořádá Proxima Sociale o.p.s.

Termín:05. 12. 2019
Kraj:Praha, Středočeský
Cena:1500 Kč za seminář Kč
 
Seminář se dělí na část kazuistickou a vzdělávací. V první části účastníci budou sdílet společně svoje náměty, postřehy a zkušenosti ze své praxe, zároveň budou účastníkům představeny konkrétní situace práce se třídou s pravidly a sankcemi, s cílem zachovat maximální interaktivity jak mezi lektory a účastníky, tak mezi účastníky navzájem. Rolí lektorujících pak bude odborné moderování sdílení zkušeností a odborné reflektování, ke kterému budou vybízeni i ostatní účastníci.

V druhé části budou představeny základní funkční a nefunkční metody práce s pravidly a sankcemi a postihy v třídním kolektivu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpora metodického vedení učitelů základních škol v práci s třídními kolektivy a tím podpořit bezpečné klima ve škole/třídě
Kontaktní email:vzdelavanipedagogu@proximasociale.cz
Kontaktní tel.:+ 420 777 471 805
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Seminář bude osmihodinový v čase 8:30-16:00 hod.