Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

Pořádá Svatojánská kolej

Termín:20. 05. 2023 – 27. 05. 2023
Místo konání:Středočeský
Cena:1900 Kč za seminář

 
V kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné k efektivní podpoře rozvoje porozumění
dětí. Naučíte se využívat jednotlivé čtenářské strategie vhodné pro nečtenáře a jejich
pomocí facilitovat porozumění dětí během předčítání. Zorientujete se v současné dětské
literatuře a možnostech podpory rozvoje vztahu dětí ke čtení.
Z probíraných témat: Porozumění jako čtenářská dovednost, porozumění v předškolním
věku, čtenářské strategie, aplikace čtenářských strategií do předčítání dětem, třífázový
model učení a jeho propojení se čtenářskými strategiemi, motivace dětí pro předčítání,
diagnostika rozvoje porozumění u dětí – jak poznat úroveň porozumění u dětí a jak v
důsledku toho stanovovat vzdělávací cíle a volit vhodné texty, současná knižní nabídka,
kritéria kvalitní dětské knihy a kvalitní dětské knihovničky v MŠ dětí ke čtení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozšíření kompetencí v práci s dětmi v MŠ v oblasti výchovy ke čtenářství
Kontaktní email:dvpp@svatojanskakolej.cz
Kontaktní tel.:312 256 051
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Seminář je dvoudenní ve dnech 20. a 27. 5. 2023