Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP

S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“, jejichž demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících. „Formy“ DVPP podle zákona o pedagogických pracovnících Z uvedeného shrnutí je patrné, že DVPP může probíhat i v jiných „formách“ vyhovujících podmínkám školy nebo školského zařízení. Více informací o … Číst více »

Předpokládané změny v akreditacích vzdělávacích programů DVPP

V současné době je v legislativního procesu projednáván návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. V případě jeho schválení budou navrhované změny účinné od 1. září 2023.   Novelou dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), dopad má i na … Číst více »

Nově akreditované rekvalifikační kurzy Český jazyk pro cizince

Na základě potřeb trhu práce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nově akredituje rekvalifikační kurzy Český jazyk pro cizince: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz“. Bližší informace o akreditaci těchto kurzů (např. jejich učební plán, rozsah a další náležitosti žádosti o akreditaci) naleznete pod níže uvedenými odkazy. … Číst více »

1. 7. 2021: Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle … Číst více »

31. 5. 2021: Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 … Číst více »