Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek od 12. dubna 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § … Číst více »

Minimální hodinové dotace vybraných rekvalifikačních kurzů

MŠMT (odbor vzdělávání) upravuje problematiku minimálních hodinových dotací pro rekvalifikační kurzy. V připojený souborech naleznete názvy pracovních činností s minimálními hodinovými dotacemi jednotlivých kurzů. Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné! MŠMT vysvětluje hodinové dotace uvedené na rozhodnutí o udělení akreditace následujícím způsobem Hodinová dotace uvedená na rozhodnutí o udělení akreditace je … Číst více »

3. 3. 2021: Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav … Číst více »

Povolení dálkové formy vzdělávání u rekvalifikačních a ostatních kurzů

V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30. 6. 2021 u všech kurzů a rekvalifikačních programů, akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou vzdělávání, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak … Číst více »

Formuláře a pokyny: Žádosti o akreditaci a pokyny k vyplnění – aktualizace 4. února 2021

Formuláře žádostí (o akreditaci dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. ) Informace pro žadatele a metodické pokyny:  Pokyny k vyplnění žádosti – profesní kvalifikace 03.02.2021.doc  Pokyny k vyplnění žádosti – čistá rekvalifikace 03.02.2021.doc Formuláře žádostí o akreditaci:  Žádost … Číst více »