Info o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře či videokonference

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akredituje v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) také vzdělávací programy, které jsou realizovány formou webináře nebo videokonference. Tato informace obsahuje podmínky akreditace těchto vzdělávacích programů. K akreditaci v systému DVPP lze předložit i programy realizované on-line synchronní vzdělávací formou, a to  webináře nebo videokonference (dále jen „webinář“) či v … Číst více »

Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému DVPP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice vydává opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice umožňuje I. realizovat změnu formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických … Číst více »

Vzdělávací kurzy – 23. ledna – 14. února 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav … Číst více »

Rozvoj pedagogických pracovníků

Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustále vzdělávat. Zatímco termín vzdělávání (pedagogická literatura) zahrnuje především odborné poznatky v daném oboru, termín rozvoj (zákoník práce, ziskové organizace) má širší význam a kromě … Číst více »

Cestovní náhrady při cestě na školení

Cestovní náhrady – označení místa nástupu pracovní cesty Popis situace: Pedadogický pracovník jede na DVPP z domova (není to stejné město jako škola). Může do cestovního příkazu použít jízdenku ze svého bydliště? Odpověď na dotaz ze dne 9. ledna 2020 Podle § 153 odst. 1 zákoníku práce platí: Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních … Číst více »