3. 3. 2021: Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav … Číst více »

Povolení dálkové formy vzdělávání u rekvalifikačních a ostatních kurzů

V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30. 6. 2021 u všech kurzů a rekvalifikačních programů, akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou vzdělávání, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak … Číst více »

Formuláře a pokyny: Žádosti o akreditaci a pokyny k vyplnění – aktualizace 4. února 2021

Formuláře žádostí (o akreditaci dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. ) Informace pro žadatele a metodické pokyny:  Pokyny k vyplnění žádosti – profesní kvalifikace 03.02.2021.doc  Pokyny k vyplnění žádosti – čistá rekvalifikace 03.02.2021.doc Formuláře žádostí o akreditaci:  Žádost … Číst více »

Info o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře či videokonference

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akredituje v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) také vzdělávací programy, které jsou realizovány formou webináře nebo videokonference. Tato informace obsahuje podmínky akreditace těchto vzdělávacích programů. K akreditaci v systému DVPP lze předložit i programy realizované on-line synchronní vzdělávací formou, a to  webináře nebo videokonference (dále jen „webinář“) či v … Číst více »

Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému DVPP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice vydává opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice umožňuje I. realizovat změnu formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických … Číst více »