Doporučení pro zpracování a realizaci vzdělávacího programu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT

Vstupní požadavky na doporučenou úroveň digitálních kompetencí zájemce o studium (minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu) lze zjistit například tiskovým výstupem z hodnoticí aplikace Profil Učitel21 (https://ucitel21.rvp.cz/), který dokládá, že zájemce o studium prošel celým procesem autoevaluace s příslušným výsledkem. Při koncipování studia je vhodné, budou-li v průběhu studia využívány přímo výukové formy … Číst více »