Rozvoj pedagogických pracovníků

Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustále vzdělávat. Zatímco termín vzdělávání (pedagogická literatura) zahrnuje především odborné poznatky v daném oboru, termín rozvoj (zákoník práce, ziskové organizace) má širší význam a kromě … Číst více »

Cestovní náhrady při cestě na školení

Cestovní náhrady – označení místa nástupu pracovní cesty Popis situace: Pedadogický pracovník jede na DVPP z domova (není to stejné město jako škola). Může do cestovního příkazu použít jízdenku ze svého bydliště? Odpověď na dotaz ze dne 9. ledna 2020 Podle § 153 odst. 1 zákoníku práce platí: Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních … Číst více »

Akreditace v systému DVPP – realizace formou webináře nebo videokonference

Aktuální informace oddělení podpory pracovníků v regionálním školství, týkající se agendy akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dne 24. září 2020 jsme zveřejnili opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Současně s tím byly aktualizovány podmínky akreditace  vzdělávacích programů, které jsou realizovány formou webináře nebo videokonference. V … Číst více »

DVPP – Povinný obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy: Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) § 7 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění –      pouze veřejné školy (zřízené státem, krajem, obcí, svazkem obcí) jsou povinny dle § 24 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících zpracovávat plán DVPP, –      vyhodnocení dosažení cílů DVPP, členění … Číst více »

Doporučení pro zpracování a realizaci vzdělávacího programu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT

Vstupní požadavky na doporučenou úroveň digitálních kompetencí zájemce o studium (minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu) lze zjistit například tiskovým výstupem z hodnoticí aplikace Profil Učitel21 (https://ucitel21.rvp.cz/), který dokládá, že zájemce o studium prošel celým procesem autoevaluace s příslušným výsledkem. Při koncipování studia je vhodné, budou-li v průběhu studia využívány přímo výukové formy … Číst více »