Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč

Storno vyhledávacího filtru

Název akce Kraj Vzdělavatel Termín asc Cena
Příprava ke konkurznímu řízení na ředitele školy či školského zařízení Středočeský Služby a školení MB Kč za seminář
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství Celá ČR INFRA, s.r.o. 1390 Kč za seminář
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole INFRA, s.r.o. 1390 Kč za seminář
Software BAKALÁŘI – Aplikace spisová služba a Kniha úrazů Služby a školení MB 990 Cena bude upřesněna
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Kooperativní a párové metody učení Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Dvouleté děti a jejich vývojová specifika ve vztahu k pobytu v mateřské škole Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Polytechnické vzdělávání – všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Jak nevyhořet Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Sociální klima třídy a role učitele Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
První stupeň podpůrných opatření Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Logopedie každý den cíleně a hravě Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Žáci se specifickými poruchami učení Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
2 3 4 5 6 7 8 ….29
Položek celkem: 576 (strana 1/29)