Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín Cena asc
Dny mediální gramotnosti 2020 5 krajů Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni 01. 01. 20 ~ 30. 04. 20 Kč za den
Příprava ke konkurznímu řízení na ředitele školy či školského zařízení Středočeský Služby a školení MB Kč za seminář
Práva a povinnosti ředitele školy v kostce Středočeský Služby a školení MB 11. 04. 16 Kč za seminář
Kurzy pro žáky Prázdninová škola Lipnice, z. s. Cena bude upřesněna
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Kooperativní a párové metody učení Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Dvouleté děti a jejich vývojová specifika ve vztahu k pobytu v mateřské škole Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Polytechnické vzdělávání – všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Akreditované vzdělávání pro pedagogy mateřských škol – kurzy k šablonám INFRA, s.r.o.
Akreditované vzdělávání pro pedagogy základních škol – kurzy k šablonám INFRA, s.r.o.
Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Jak nevyhořet Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
První stupeň podpůrných opatření Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Sociální klima třídy a role učitele Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK) Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Žáci se specifickými poruchami učení Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
Logopedie každý den cíleně a hravě Celá ČR INFRA, s.r.o. Cena bude upřesněna
2 3 4 5 6 7 8 ….44
Položek celkem: 866 (strana 1/44)